031/638-270 info@expert-doo.hr

NPOO.C1.2.R3-I3.01.0499
Digitalizacija tvrtke
Expert d.o.o.

NAZIV PROJEKTA
 
NPOO.C1.1.2.R3-l3.01.0499 Digitalizacija tvrtke Expert d.o.o. NPOO.C1.1.2.R3-l3.01.0499

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA PROJEKTA


Expert d.o.o. Trg dr. F. Tuđmana 15/1, Našice

  

TIJELO NADLEŽNO ZA KOMPONENTU 1. GOSPODARSTVO
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb 
PROVEDBENO TIJELO 
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,   Ksaver 208, Zagreb 
 

FINANCIRANJE PROJEKTA
 
 
Projekt je sufinancirala Europska unija –NextGenerationEU u okviru 

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021.-2026. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 60.244,81 EUR (453.914,52 HRK) 
Ukupni prihvatljivi troškovi: 59.765,87 EUR (450.305,95HRK) 
Iznos bespovratnih sredstava38.847,82 EUR (292.698,90 HRK) 
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  
1.studeni 2022. godine –1studeni 2024. godine. 
 
OPIS PROJEKTA:  

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) tvrtka Expert d.o.o. je 21.6.2023 godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt NPOO.C1.1.2.R3-l3.01.0499 “Digitalizacija tvrtke Expert d.o.o.”

Svrha projekta je povećanje konkuretnosti i unaprijeđenjem kvalitete poslovanja ulaganjem u novu tehnološku i infrastrukturu s ciljem osiguravanja uvjeta za implementaciju novih specijaliziranih programmskih rješenja koja unaprijeđuju poslovne procese.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

1.Nabava računala i softvera 

 

Optimizacija postojećih poslovnih procesa nabavom 14 računala i 14 softverskih rješenja. 

 

2.Edukacija zaposlenika 


Edukacija djelatnika za učinkovito korištenje novih softvera.

3.Promidžba i vidljivost

4.Upravljanje projektom i administracija 

 

Radom projektnog tima osigurat će se pravovremmena provedba projekta kako bi se ostvarili svrha i cilj projekta. 


Uspješnom provedbom projekta i navedenih aktivnosti nabavljena je nova računalna oprema koja je omogućila implementaciju novog softvera. Educirani zaposlenici unaprijedili su svoje znanje i vještine čime su ubrzani poslovni procesi i povećana je učinkovitost.

Ubrzan i učinkovit proces rada i kvaliteta izrade projekata rezultirala je povećanjem konkurentnoti tvrtke na tržištu čime je ostvarena svrha i cilj projekta.