031/638-270 info@expert-doo.hr

Građevinsko vještačenje

Građevinsko vještačenje

Za vas vršimo građevinska vještačenja, izrađujemo troškovnike nastalih šteta, troškovnike ulaganja te sva građevinska vještačenja, nalaze i mišljenja prema vašim potrebama, u svrhu dokaza na sudu ili za private potrebe.

Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

 

  • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
  • Utvrđivanje nedostataka na objektu
  • Postotak dovršenosti objekta
  • Cijenu pojedinih izvedenih radova
  • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
  • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
  • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
  • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
  • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.
expert d.o.o. građevinsko vještacenje