031/638-270 info@expert-doo.hr

Geodezija

Expert d.o.o Vas nudi geodetske usluge poput:

Expert d.o.o Vam nudi geodetske usluge poput:

 

1. Geodetske usluge za katastar
2. Geodetske podloge za projektiranje
3. Iskolčenje građevina
4. Geodetsko snimanje vodova
5. Komasacije poljoprivrednog zemljišta
6. Geodetski poslovi za zaštićena i štićena područja

expert d.o.o. geodezija