031/638-270 info@expert-doo.hr

Energertski certifikat

Energetski certifikat

Pružamo Vam inženjerske i konzultantske usluge, te kompletnih rješenja na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Pri projektiranju tehničkih sustava zgrade koristimo nova tehnološka rješenja koja omogućavaju visoku energetsku učinkovitost. Kod postojećih zgrada energetski pregled i energetski certifikat prvi su korak prema uštedi energije.

Pomažemo našim klijentima povećati energetsku učinkovitost objekata, smanjiti troškove energije i emisiju CO2, te im osiguravamo optimalan put financiranja i dobivanja bespovratnih subvencija.

expert d.o.o. energetski certifikat

Energetski certifikat

Energetski pregled rezultira energetskim certifikatom. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

 U certifikatu je navedena prosječna potrošnja energije u zgradi i zgrada je svrstana u jedan od 8 energetskih razreda.

Najučinkovitije su zgrade energetskog razreda A+, dok se najmanje učinkovite zgrade svrstavaju u energetski razred G.

 Trenutno važeći propisi u gradnji u Republici Hrvatskoj podrazumijevaju kako novogradnja treba minimalno biti energetskog razreda C, dok se većina zgrada građenih prije 90-tih godina može klasificirati u razred E.

 U energetskom certifikatu su uz energetski razred predložene i mjere povećanja energetske učinkovitosti, koje osim savjeta o korištenju zgrade, mogu poslužiti i za planiranje budućih investicija u energetsku obnovu zgrade.

expert d.o.o. energetski-certifikat-za-nestambene-zgrade-primjer

Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata

Novčana kazna je 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna, ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje zgrade ili njezinog dijela. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za agenciju koja oglašava prodaju nekretnine bez certifikata.

Energetski pregled

je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

expert d.o.o. energetski certifikat

ENERGETSKI PREGLED

 

Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade.

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/1264/13). 

 Energetski pregled zgrade treba se napraviti prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 48/14150/14)